• अंगात नाही बळ आणि चिमटा घे‌ऊन पळ.

 • अंगापेक्षा बोंगा जास्ती.

 • अंगाले सुटली खाज, हाताले नाही लाज.

 • अंगावर आल्या गोणी तर बळ धरले पाहिजे टुणी.

 • अंगावरचे लेणे, जन्मभर देणे.

 • अंथरूण पाहून पाय पसरावेत.

 • अंधळं दळतं अऩ कुत्र पिठ खातं.

 • अंधळ्याचा हात बुडकुल्यात.

 • अंधारात केले पण उजेडात आले.

 • अंधेर नगरी चौपट राजा.

 • अकिती आणि सणाची निचिती.

 • अक्कल खाती जमा.

 • अक्कल ना बक्कल, गावभर नक्कल.

 • अक्कल नाही काडीची नाव सहस्त्रबुद्धे.

 • अक्कल नाही काडीची म्हणे बाबा माझे लग्नं करा.

 • अग अग म्हशी, मला कुठे गं नेशी.

 • अग माझे बायले, सर्व तुला वाटिले.

 • अघटित वार्ता आणि कोल्हे गेले तीर्था.

 • अघळ पघळ अन घाल गोंधळ.

 • अघळ पघळ वेशीला ओघळ.

 • अठरा विश्व दारिद्र त्याला छत्तीस कोटी उपाय.

 • अडला हरी गाढवाचे पाय धरी.

 • अडली गाय खाते काय.

 • अडाण्याचा गेला गाड़ा, वाटेवरची शेते काढा.

 • अडाण्याची मोळी, भलत्यासच मिळी.

 • अड्क्याची भवानी सपिकेचा शेंदूर.

 • अढीच्या दिढी सावकाराची सढी.

 • अती केला अनं मसनात गेला.

 • अती झालं अऩ हसू आलं.

 • अती झाले गावचे अन पोट फुगले देवाचे.

 • अती तिथं माती.

 • अती परीचयात आवज्ञा.

 • अती राग भिक माग.

 • अती शहाणा त्याचा बैंल रिकामा.

 • अत्युची पदि थोरही बिघडतो, हा बोल आहे खरा.

 • अनुभवल्याशिवाय कळत नाही चावल्याशिवाय गिळत नाही.

 • अपयश हे मरणाहून वोखटे.

 • अपापाचा माल गपापा.

 • अपुऱ्या घड्याला डबडब फार.

 • अप्पा मारी गप्पा.

 • अर्धा वैद्या मरणास खाद्य.

 • अर्धी कोंबडी कापून खायला, अर्धी अंडी घालायला.

 • अर्ध्या गावाची नाही खबर आणि वाटणीला बरोबर.

 • अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे.

 • अल्प बुध्दी, बहु गर्वी.

 • अल्प मनुष्य कोपे, लहान भांडे लवकर तापे.

 • अळवाची खाज़ अळवाला ठा‌ऊक.

 • अळी मिळी गुपचिळी.

 • अवघड ठिकाणी दुखणे आणि जाव‌ई डॉक्टर.

 • अव्हाधसा पोर, घर राखण्यात थोर.

 • असं कधी घडे अन सासुला जाव‌ई रडे.

 • असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ.

 • असतील चाळ तर फिटतील काळ.

 • असतील मुली तर पेटतील चुली.

 • असतील शिते तर जमतील भूते.

 • असुन नसुन सारखा.

 • असून अडचण नसून खोळांबा.

 • असेल ते विटवा, नसेल ते भेटवा.

 • असेल तेव्हा दिवाळी नसेल तेव्हा शिमगा.

 • असेल दाम तर हो‌ईल काम.

 • असेल हरी तर दे‌ईल खाटल्यावरी.

 • आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे.

 • आंधळा विचारतो बहिऱ्याला, वाट जाते हिवाऱ्याला?

 • आंधळा सांगतो तंबोरा ऐंकतो.

 • आंधळी पाण्याला गेली घागर फोडून घरी आली.

 • आंधळीपेक्षा तिरळी बरी.

 • आ‌ई भाकर देत नाही अऩ बाप भिक मागू देत नाही.

 • आ‌ई म्हणते लेक झाले, भा‌ऊ म्हणतात वैंरी झाले.

 • आ‌ईचा काळ, बायकोचा मवाळ.

 • आ‌ईची माया अन पोर जा‌ईला वाया.

 • आ‌ऊचा का‌ऊ तो म्हणे मावसभा‌ऊ.

 • आखाड्याच्या मेळावात पहेलवानाची किंमत.

 • आखुड शिंगी आणि बहुदुधी.

 • आग रामेश्वरी अऩ बंब सोमेश्वरी.

 • आग लागल्यावर विहीर खणणे.

 • आगीशिवाय धूर दिसत नाही.

 • आचार भ्रष्टी, सदा कष्टी.

 • आज अंबारी, उद्या झोळी धरी.

 • आजा मेला नातू झाला, घरची माणसे बरोबर.

 • आठ हात लाकुड, न‌ऊ हात धलपी.

 • आड जिभेने खाल्ले, पडजिभेने बोंब मारली.

 • आडजीभ खा‌ई अऩ पडजीभ बोंबलत जा‌ई.

 • आडात नाही तर पोऱ्ह्यात कोठून?

 • आत्याबा‌ईला मिश्या असत्या तर काका म्हटलो नसतो.

 • आधणातले रडतात, सुपातले हसतात.

 • आधिच कामाचा कंटाळा त्यात माहेरचा सांगावा.

 • आधी करा मग भरा.

 • आधी करावे मग सांगावे.

 • आधी करी सुन सुन, मग करी फुणफुण.

 • आधी गुंतू नये, मग कुंथु नये.

 • आधी जाते अक्कल मग सुचते शहाणपण.

 • आधी नमस्कार मग चमत्कार.

 • आधी पोटोबा, मग विठोबा.

 • आधी लगीन कोंढाण्याचे मग माझ्या रायबाचे.

 • आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना.

 • आधीच उल्हास त्यातून फाल्गुन मास.

 • आधीच दुष्काळ त्यातून ठणठण गोपाळ.

 • आधीच नव्हती हौस त्यात पडला पा‌ऊस.

 • आधीच मर्कट त्यातून मद्य प्याले, त्याची क्रिडा काय विचारता?

 • आपण आपल्याच सावलीला भितो.

 • आपण आरे म्हटले की कारे आलेच.

 • आपण करु तो चमत्कार, दुसऱ्याचा तो बलात्कार.

 • आपण शेण खायचं नि दुसऱ्याचं तोंड हुंगायच.

 • आपण सुखी तर जग सुखी.

 • आपलंच घर, हागुन भर.

 • आपला आळी, कुत्रा बाळी.

 • आपला तो बाळ्या, दुसऱ्याचा तो कार्ट्या.

 • आपला हात, जग्गन्नाथ.

 • आपलाच बोल, आपलाच ढोल.

 • आपली ठेवायची झाकून अऩ दुसऱ्याची पहायची वाकून.

 • आपली पाठ आपल्याला दिसत नाही.

 • आपलीच मोरी अनं अंघोळीची चोरी.

 • आपले ठेवायचे झाकून अन दुसऱ्याचे पहायचे वाकून.

 • आपले ते प्रेम, दुसऱ्याचे ते लफडे.

 • आपले नाक कापून दुसऱ्याला अपशकुन.

 • आपले नाही धड नाही शेजाऱ्याचा कढ.

 • आपले सांभाळावे अन दुसऱ्याला यश द्यावे.

 • आपलेच दांत अऩ आपलेच ओठ.

 • आपल्या कानी सात बाळ्या.

 • आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नाही पण दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते.

 • आपल्या ताटातले गाढव दिसत नाही पण दुसऱ्याच्या ताटातली माशी दिसते.

 • आपल्या हाताने आपल्याच पायावर दगड.

 • आभाळ फाटल्यावर ढिगळ कुठे कुठे लावणार?

 • आय नाय त्याला काय नाय.

 • आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, सासूच्या जीवावर जाव‌ई उदार.

 • आयत्या बिळात नागोबा.

 • आराम हराम आहे.

 • आरोग्य हीच धनसंपत्ती.

 • आलथा पसा पालथा पसा माकडा तुझा संसार कसा?

 • आला भेटीला धरला वेठीला.

 • आली अंगावर, घेतली शिंगावर.

 • आली चाळीशी, करा एकादशी.

 • आली सर तर गंगेत भर.

 • आलीया भोगासी असावे सादर.

 • आले मी नांदायला, मडके नाही रांधायला.

 • आळश्या उळला अऩ शिंकरा शिंकला.

 • आळश्याला त्रिभुवनाचे ज्ञान.

 • आळश्याला दुप्पट काम.

 • आळी ना वळी सोनाराची आळी.

 • आळ्श्याला गंगा दूर.

 • आवडतीचा शेंबुड गोड आणि नावडतीचे मीठ आळणी.

 • आवडीने केला वर त्याला दिवसा खोकला रात्री ज्वर.

 • आवळा देवून भोपळा काढणे. (आवळा देवून कोहळा काढणे.)

 • आवसबा‌ई तुझ्याकडे पुतनबा‌ई माझ्याकडे

 • आवा निघाली पंढरपुरा, वेशीपासुन आली माघारा.

 • आशा सुटेना अन देव भेटेना.

 • आसू ना मासू, कुत्र्याची सासू.

 • ओ म्हणता ठो ये‌ईना.

 • ओठात एक आणि पोटात एक.

 • ओठी ते पोटी.

 • ओल्या बरोबर सुके जळते.

 • ओळख ना पाळख अनं मला म्हणा लोकमान्य टिळक.

 • ओळखीचा चोर जीवे मारी.

 • ओसाड गावी एरंडी बळी.

 • औटघटकेचे राज्य.

 • औषधावाचून खोकला गेला.

  Make your own free website on Tripod.com