• दक्षिणा तशी प्रदक्षिणा.

 • दगडापेक्षा विट म‌ऊ.

 • दमडीची नाही मिळकत आणि घडीची नाही फुरसत.

 • दहा गेले पाच उरले.

 • दहा मरावे पर दहांचा पोशिंदा मरु नये.

 • दही वाळत घालून भांडण.

 • दांत आहे तर चणे नाहीत, चणे आहेत तर दांत नाहीत.

 • दांत कोरून पोट भरतो.

 • दाणा दाणा टिपतो पक्षी पोट भरतो.

 • दानवाच्या घरी रावण देव.

 • दाम करी काम.

 • दारात नाही आड म्हणे लावतो झाड.

 • दिंडी दरवाजा उघडा ठेवायचा आणि मोरीला बोळा घालायचा.

 • दिल्या भाकरीचा सांगितल्या चाकरीचा.

 • दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसली कापूस वेचीत.

 • दिवस बुडाला मजूर उडाला.

 • दिवस मेला इथं तिथं अन रात्र झाली निजु कुठं.

 • दिवसा चुल रात्री मूल.

 • दिवाळी दसरा हात पाय पसरा.

 • दिव्याखाली नेहमीच अंधार.

 • दिसतं तस नसतं म्हणून तर जग फसतं.

 • दुःख रेड्याला न डाग पखालीला.

 • दुखणे हत्तीच्या पायाने येते आणि मुंगीच्या पायाने जाते.

 • दुध पोळलं की ताक फुंकून प्यावे.

 • दुधात साखर आणि आंघोळीत लघवी.

 • दुधापेक्षा सायीवर प्रेम जास्त.

 • दुभत्या गा‌ईच्या लाथा गोड.

 • दुरून डोंगर साजरे.

 • दुर्जनसंगापेक्षा एकांतवास बरा.

 • दुष्काळात तेरावा महिना.

 • दुसऱ्या वरती विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला.

 • दुसऱ्याची कामीनी ती मानवाची जननी.

 • दृष्टी आड सृष्टी.

 • दृष्टी सर्वांवर प्रभुत्व एकावर.

 • दे बाय लोणचे, बोलेन तुझ्या हारचे!

 • दे माय धरणी ठाय. (हे माय, धरणी ठाय.)

 • देखल्या देवा दंडवत.

 • देणं न घेणं आणि कंदिल लावून येणं.

 • देण कुसळाच, करणं मुसळाच.

 • देणाऱ्याचे हात हजार.

 • देणे ना घेणे दोन्ही सांजचे येणे.

 • देणे ना घेणे रिकामे गाणे.

 • देव तारी त्याला कोण मारी.

 • देव भावाचा भुकेला.

 • देव लागला द्यायला पदर नाही घ्यायला.

 • देवाचं नावं अऩ स्वताच गावं.

 • देवाची करणी आणि नारळात पाणी.

 • देश तसा वेश.

 • देह देवळात चित्त पायतणात.

 • दैव देतं अऩ कर्म नेतं.

 • दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ.

 • दोघींचा दादला उपाशी.

 • दोन डोळे शेजारी, भेट नाही संसारी.

 • दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी.

 • द्या दान सुटे गिरान (ग्रहण).

  Make your own free website on Tripod.com