• डाग झाला जुना आणि मला प्रतिव्रता म्हणा.

  • डाळ शिजत नाही आणि वरण उकळत नाही.

  • डोंगर पोखरून उंदीर काढणे.

  • डोंगरा‌एवढी हाव, तिळा एवढी धाव.

  • डोळे आणि कान यांच्यात चार बोटाचे अंतर असते.

  • डोळ्याला नाही असू, तुझी मेली सासू.

    Make your own free website on Tripod.com