• इकडून तिकडून सगळे सारखे.

  • इकडे आड़ तिकडे विहीर.

  • इच्छा तसे फळ.

  • इच्छिलेले जर घडले असते तर भिक्षुकांते राजे होते.

  • इजा बिजा तीजा.

  • ईडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो.

  • ईश्वर जन्मास घालतो त्याचे पदरी शेर बांधतो.

    Make your own free website on Tripod.com