• "ग" ची बाधा झाली.

 • गंगा वाहते तोवर हात धुवून घ्यावे.

 • गंगेत घोडं न्हालं.

 • गरज सरो अऩ वैद्य मरो.

 • गरजवंताला अक्कल नसते.

 • गरजेल तो पडेल काय?

 • गरीबाच्या दाराला सावकाराची कडी.

 • गरीबानं खपावं, धनिकाने चाखावं.

 • गळा नाही सरी, सुखी निंद्रा करी.

 • गळ्यातले तुटले ओटीत पडले.

 • गवयाचे मुल सुरांनीच रडणार.

 • गांवचा गांव जळे आणि हनुमान बेंबी चोळे.

 • गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली.

 • गाठ पडली ठकाठका.

 • गाढव माजला की तो अखेर आपलेच मुत पितो.

 • गाढवं मेलं ऒझ्याने अन शिगरू मेलं हेलपाट्याने. (घोडी मेली ओझ्यानं नि शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं.)

 • गाढवा समोर वाचली गिता, कालचा गोंधळ बरा होता.

 • गाढवाचा गोंधळ लाथाचा सुकाळ.

 • गाढवाच्या पाठीवर साखरेची गोणी.

 • गाढवाच्या लग्नांला शेंडीपासून तयारी.

 • गाढवाने शेत खाल्ले, पाप ना पुण्य.

 • गाढवाला गुळाची चवं काय?

 • गाता गळा, शिंपता मळा.

 • गावंढ्या गावात गाढवी सवाशीण.

 • गाव करी ते राव न करी.

 • गाव करील ते राव करील काय?

 • गाव तिथे उकिरडा.

 • गावात नाही झाड अनं म्हणे एरंड्याला आला पाड.

 • गावात घर नाही रानात शेत नाही.

 • गुप्तदान महापुण्य.

 • गुरवाचे लक्ष निविद्यावर (नैवेद्यावर).

 • गुरुची विद्या, गुरुलाच फळली.

 • गुलाबाचे कांटे जसे आ‌ईचे धपाटे.

 • गुळवणी नाहीतर गुळाचार कुठून?

 • गुळाचाच गणपती, गुळाचाच नेवैद्य.

 • गुळाला मुंगळे चिकटतातच.

 • गोगल गाय पोटात पाय.

 • गोड बोलून गळा कापणे.

 • गोफण पडली तिकडे, गोटा पडला इकडे.

 • गोरा गोमटा आणि कपाळ करंटा.

 • गोष्ट लहान, सांगण महान.

 • गोष्टी गोष्टी आणि मेला कोष्टी.

 • गोसाव्याशी झगडा आणि राखाडीशी भेट.

  Make your own free website on Tripod.com