• झगा मगा माझ्याकडे बघा.

  • झाकली मुठ सव्वालाखाची.

  • झाड जावो पण हाड न जावो.

  • झाडाजवळ छाया, बुवाजवळ बाया.

  • झाडाला कान्हवले आणि आडात गुळवणी.

  • झारीतले शुक्राचार्य.

  • झालं गेलं गंगेला मिळालं.

  • झोपून हागणार, उठून बघणार.

    Make your own free website on Tripod.com