• कंबरेचं सोडलं, डोक्याला बांधलं.

 • कच्च्या गुरुचा चेला.

 • कठीण समय येता कोण कामास येतो.

 • कडु कारले तुपात तळले, साखरेत घोळले, कडू ते कडूच.

 • कण्हती कुथती, मलिद्याला उठती.

 • कधी गाडीवर नाव, कधी नावेवर गाडी.

 • कपटि मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा.

 • कपिलाषष्टीचा योग.

 • कमळ भुंग्याला अन चिखल बेडकाला.

 • कर नाही त्याला ड़र कशाला?

 • करंगळी सुजली म्हणजे डोंगरा एवढी हो‌ईल का?

 • करणी कसायची, बोलणी मालभावची.

 • करतेस काय वाती अन ऐकतेस काय माती.

 • करवंदीच्या जाळीला काटे.

 • करायला गेलो एक अऩ झाले एक.(भलतेच).

 • करावे तसे भरावे.

 • करीन ती पूर्व.

 • करुन करुन भागले अनं देवपुजेला लागले.

 • करुन गेला गाव आणि कांदळकराचे नाव.

 • करू गेले काय? अन उलटे झाले काय?

 • कर्कशेला कलह गोड, पद्मीनीला प्रीती गोड.

 • कळते पण वळत नाही.

 • कशात काय अन फाटक्यात पाय.

 • कशात ना मशात, माकड तमाशात.

 • कष्ट करणार त्याला देव देणार.

 • का ग बा‌ई उभी, घरात दोघी तिघी.

 • काकडीची चोरी, फाशीची शिक्षा.

 • काका मामांनी भरला गांव, पाणी प्यायला कोठे जाव?

 • काखेत कळसा अऩ गावाला वळसा.

 • काजव्याकडून सुर्याची समीक्षा.

 • काट्याचा नायटा होतो.

 • काट्याने काटा काढायचा.

 • काठी मारल्याने पाणी दुभंगत नाही.

 • काडी चोर तो माडी चोर.

 • कानात बुगडी, गावात फुगडी.

 • काप गेले नि भोका रवली(भोके राहिली).

 • काम कवडीचं नाही अनं फुरसत घडीची नाही.

 • काम ना धाम अनं उघड्या अंगाला घाम.

 • काम नाही कवडीचं, रिकामपण नाही घडीच.

 • काम नाही घरी सांडून भरी.

 • काम ऩ धंदा, हरी गोविंदा.

 • कामाचा ना धामाचा भाकरी खातो नेमाचा.

 • कामापुरता मामा अऩ ताकापुरती आजी.

 • काय करु अऩ कस करु?

 • काय बा‌ई अशी तु शिकवले तशी.

 • काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती.

 • काळी बेंद्री एकाची, सुंदर बायको लोकाची.

 • कावळा गेला उडून गू खा चाटून.

 • कावळा घातला कारभारी गु आणला दरबारी.

 • कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला.

 • कावळ्याचे दांत शोधण्यासारखे (मोजण्यासारखे).

 • कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.

 • कावळ्याने कितीही अंग घासले तरी बगळा होत नाही.

 • कावीळ झालेल्यास सर्व पिवळे दिसते.

 • काशी केली, गंगा केली, नशिबाची कटकट नाही गेली.

 • कुंपणच शेत खातय तर जाब विचारायचा कुणाला?

 • कुंभाराची सून कधीतरी उकिरड्यावर ये‌ईलच.

 • कुठे इंद्राची ऐरावत आणि कुठे शांभाट्टाची तट्टानी.

 • कुठे जाशी भोगा तर तुझ्या पाठी उभा.

 • कुठे तरी पाल चुकचुकतेय.

 • कुठेही जा, पळसाला पाने तीनच.

 • कुडास कान ठेवी ध्यान.

 • कुडी तशी पुडी.

 • कुणाचा कुणाला पायपूस नाही.

 • कुणाची म्हैस, कुणाला ऊठबैस.

 • कुणाला कशाचे बलुत्याला पशाचे.

 • कुणी वंदा, कुणी निंदा, माझा स्वहिताचा धंदा.

 • कुत्र्या मांजराचे वैर.

 • कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.

 • कुऱ्हाडीचा दांडा, गोतास काळ.

 • कुसंतनापेक्षा निसंतान बरे.

 • केला जरी पोत बरेच खाली, ज्वाळा तरी ते वर उफाळी.

 • केल्याने होत आहे आधी केले ची पाहिजे.

 • केळी खाता हरकले, हिशेब देता टरकले.

 • केळीवर नारळी अन घर चंद्रमोळी.

 • केळ्याचा डोंगर, दे‌ई पैशाचा डोंगर.

 • केवड्याने दान वाटले आणि गावात नगारे वाजले.

 • कोंड्याचा मांडा करुन खाणे.

 • कोंबडे झाकले म्हणून उजडायचे राहत नाही.

 • कोणाला कशाचं तर बोड्कीला केसाचं. (कोणाला कशाचे मळणीला लसणाचे.)

 • कोल्हा काकडीला राजी.

 • कोल्ह्यास द्राक्षे आंबट.

 • कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच.

 • क्रियेवण वाचळता व्यर्थ आहे.

  Make your own free website on Tripod.com