• खतास महाखत.

 • खऱ्याचं खोटं अन लबाडाचं तोंड मोठं.

 • खऱ्याला मरण नाही.

 • खा‌ई त्याला खवखवे.

 • खा‌ईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी.

 • खा‌ऊ जाणे तो पचवू जाणे.

 • खा‌ऊन माजावे पण टाकून माजू नये.

 • खाजवुन अवधान आणणे.

 • खाजवुन खरुज काढणे.

 • खाटकाला शेळी (गाय) धार्जिणी.

 • खाण तशी माती.

 • खाणाऱ्याचे खपते, कोठाराचे पोट दुखते.

 • खाणाऱ्याला चव नाही, रांधणाऱ्याला फुरसत नाही.

 • खाणे खाण्यातले आणि दुखणे पहिल्यातले.

 • खाणे बोकडासारखे आणि वाळणे लाकडासारखे.

 • खातीचे गाल आणि न्हातीचे बाल लपत नाहीत.

 • खादाड खा‌ऊ लांडग्याचा भा‌ऊ.

 • खायची बोंब अन हगायचा तरफडा.

 • खायचे दांत वेगळे, दाखवायचे वेगळे.

 • खायला आधी, निजायला मधी आणि कामाला कधी.

 • खायला कहर आणि भु‌ईला भार.

 • खायला कोंडा अऩ निजायला धोंडा.

 • खायला बैल, कामाला सैल. (खायला ढोकळा, कामाला ठोकळा), (खायला मस्त, कामाला सुस्त).

 • खायाला फुटाणे अन टांग्याला आठाणे.

 • खालल्या घरचे वासे मोजणारा.

 • खाली मुंडी, पाताळ धुंडी.

 • खाल्ल्याघरचे वासे मोजणारा.

 • खावून खग्रास हागुन सत्यानाश.

 • खिळ्यासाठी नाल गेला, नालीसाठी घोडा गेला.

 • खिशात नाही आणा अऩ म्हणे मला बाजीराव म्हणा.

 • खिशात नाही दमडी, बदलली कोंबडी.

 • खुंटीवरचा कावळा ना घरचा ना दारचा.

 • खुंट्याची सोडली नि झाडाले बांधली.

 • खोट्याच्या कपाळी गोटा.

  Make your own free website on Tripod.com