• लंगडं लागलं कामाला आन चौघं तंगडं धरायला.

 • लंकेत सोन्याच्या विटा.

 • लकडी शिवाय मकडी वळत नाही.

 • लग्न बघावे करून अऩ घर पहावे बांधून.

 • लढा‌ईमे बढा‌ई आणि खजिनेमे गवऱ्या.

 • लबाडाचे आमंत्रण जेवल्याबिगर खोटे.

 • लवकर उठे, लवकर निजे त्यास आरोग्य, संपत्ती लाभे.

 • लहान तोंडी मोठा घास.

 • लांड्यामागे पुंडा.

 • लाखाचे बारा हजार.

 • लाखाशिवाय बात नाही अन वडापाव शिवाय काही खात नाही.

 • लाडावली गुरंविन देवळात हागे, ढुंगण धुवायला महादेव मागे.

 • लाथ मारेन तिथे पाणी काढीन.

 • लाल केला मागील पाठ विसरून गेला.

 • लेक द्यावी श्रीमंताघरी सून करावी गरीबाकडली.

 • लेक नाही तोवर लेवून घ्यावे सून नाही तोवर खा‌ऊन घ्यावे.

 • लेकी बोले सुने लागे.

 • लेकीच लेकरं उडती पाखरं, लेकाची लेकरं चिकट भोकरं.

 • लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण.

 • लोकाचे लेणे ले ग लुचरे, मागायला आली दे ग कुत्रे.

  Make your own free website on Tripod.com