• ऋण फिटले पन हीन नाही फिटत.

  • ऋषीचे कूळ आणि हिरळीचे मूळ शोधू नये.

  • ऋषीपंचमीचा बैल.

    Make your own free website on Tripod.com