• श्री आला की ग सुध्दा येतो.

  • श्रीमंताच्या घरचा कुत्रा त्याला म्हणा अहो हाडा.

    Make your own free website on Tripod.com