• त वरून ताकभात.

 • तण खा‌ई धन.

 • तरणी पडली धरणी अन म्हातारी झाली हरिणी.

 • तरण्या झाल्या बरण्या आणि म्हाताऱ्या झाल्या हरण्या.

 • तरण्याचे झाले कोळसे अन म्हाताऱ्याला आले बाळसे.

 • तरण्याला लागली कळ, म्हाताऱ्याला आलयं बळ.

 • तळहाताने चंद्र झाकत नाही.

 • तळे राखी तो पाणी चाखी.

 • तवा तापला तोवर भाकरी भाजून घ्यावी.

 • तहान लागल्यावर आड खणणे.

 • ताकातल्या तुपासारखे, सौंदर्य.

 • ताकापुरते रामायण.

 • ताकाला जायचे अनं भांडे लपवायचे.

 • तागास तूर लागू न देणे.

 • ताटाखालचं मांजर.

 • ताटात सांडलं काय नि वाटीत सांडलं काय एकच.

 • तारेवरची कसरत.

 • ती नाही घरी नी गमजा करी.

 • तीन तिघडा काम बिघाडा.

 • तु दळ माझे, मी दळीण गावच्या पाटलाचे.

 • तुकाराम बुवांची मेख.

 • तुझं अऩ माझं जमेना तुझ्यावाचुन करमेना.

 • तुप खाल्ले की लगेच रुप येत नाही.

 • तुम्ही करा अऩ आम्ही निस्तरा.

 • तुरात दान, महापुण्य.

 • तुला नं मला, घाल कुत्र्याला.

 • तुळशी तुळशी तुला पाणी कळशी कळशी, पण वेळ मिळेले त्या दिवशी.

 • तेरड्याचे रंग तीन दिवस.

 • तेल गेले, तुप गेले, हाती आले धोपाटणे.

 • तेलणीवर रुसली अंधारात बसली.

 • तोंड करी बाता अन ढुंगण खा‌ई लाथा.

 • तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार.

 • तोंडात तीळ भिजत नाही.

 • तोबऱ्याला पुढे लगामाला मागे.

 • त्यात काही राम नाही.