• याची देहा, याची डोळा.

  • याला द्या त्याला द्या मग सरकाराला काम द्या?

  • ये ग साळू दोघं लोळू.

  • येडं पेरलयं अन उगवलयं खुळं.

  • येथे पाहिजे जातीचे, येळ्या गबाळ्याचे काम नोहे.

  • येरे माझ्या मागल्या, ताक कण्या चांगल्या.

    Make your own free website on Tripod.com