आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

   

 1. चढेल तो पडेल.

 2. चने खा‌ईल लोखंडाचे तेव्हा ब्रम्हपदि नाचे.

 3. चमडी जा‌ईल पण दमडी जाणार नाही.

 4. चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही आणि पराक्रमाशिवाय पोवाडा नाही.

 5. चव ना ढव म्हणे खंडाळ्या पोटभर जेव.

 6. चांदणे चोराला, उन घुबडाला.

 7. चांभाराची नजर जोड्यावर.

 8. चांभाऱ्याच्या देवाला खेटराची पूजा.

 9. चार आण्याची कोंबडी अऩ बाराण्याचा मसाला.

 10. चार दिवस सासूचे, चार दिवस सुनेचे.

 11. चारजनांनी केली शेती, मोत्या ऐंवजी पिकली माती.

 12. चालत्या गाडीला खीळ घालणे.

 13. चिंती परा ते ये‌ई घरा.

 14. चिता मेलेल्या माणसाला जाळते, पण चिंता जिवंत माणसाला जाळते.

 15. चिपट्यात काय काय करू?

 16. चुकलेला फकीर मशिदीत.

 17. चुलीतले लाकुड चुलीतच जळाले पाहिजे.

 18. चुलीपुढं हागायचं आनं नशिबात होत म्हणायच.

 19. चोंघीजणी सुना पाणी का ग द्याना.

 20. चोपदार तुपाशी, राजा उपाशी.

 21. चोर तो चोर वर शिरजोर.

 22. चोर नाही तर चोराची लंगोटी.

 23. चोर सोडून संन्याशाला सुळी.

 24. चोराच्या उलट्या बोंबा.

 25. चोराच्या मनांत चांदणं.

 26. चोराच्या वाटा चोरालाच माहीत.

 27. चोराच्या हाती जामदाखान्याच्या किल्या.

 28. चोराला सुटका, आणि गावाला फटका.

 29. चोरावर मोर.

 30. चोरीचा मामला हळू हळू बोंबला.

 31. चोरून पोळी खा म्हटले तर बोंबलून गुळवणी मागायची.

 32. चोळीला आणि पोळीला कुणी कमी नसते.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |