आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

     

  1. डाग झाला जुना आणि मला प्रतिव्रता म्हणा.

  2. डाळ शिजत नाही आणि वरण उकळत नाही.

  3. डोंगर पोखरून उंदीर काढणे.

  4. डोंगरा‌एवढी हाव, तिळा एवढी धाव.

  5. डोळे आणि कान यांच्यात चार बोटाचे अंतर असते.

  6. डोळ्याला नाही असू, तुझी मेली सासू.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |