आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

   

 1. हगत्या लाज की बघत्या लाज?

 2. हजाराचा बसे घरी, दमडीचा येरझाऱ्या घाली.

 3. हजीर तो वजीर.

 4. हत्ती गेला अऩ शेपुट राहिले.

 5. हत्ती पोसवतो पण लेक नाही पोसवत.

 6. हत्तीवर अंबारी जाते कुत्री भुंकत राहतात.

 7. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र.

 8. हसणाऱ्याचे दांत दिसतात.

 9. हा सुर्य अऩ हा जयद्रथ.

 10. हागणाऱ्याला लाज नाही पण भागणाऱ्याला आहे.

 11. हात दाखवून अवलक्षण.

 12. हात फिरे तिथे लक्ष्मी वसे.

 13. हातचं (गणित) ठेवून वागावे.

 14. हातचे सोडून पळत्याच्या मागे.

 15. हातच्या काकणाला आरसा कशाला?

 16. हाताची पाचही बोटे कधीही सारखी नसतात.

 17. हातात कवडी विद्या दवडी.

 18. हातानं हो‌ईना काही तोंड घेतं घा‌ई.

 19. हाती घ्याल ते तडीस न्या.

 20. हाती नाही अडका, बाजारात धडका.

 21. हाती नाही आणा, मला कारभारी म्हणा.

 22. हिंग गेला, वास राहीला.

 23. ही काळ्या दगडावरची रेघ.

 24. हे बालाजी, छप्पन्न कोटींचा चतुर्थांश.

 25. हेंदरं ते हेंदरं आणि गावंदरीला चरायला चाललयं.

 26. होता जिवा म्हणून वाचला शिवा.

 27. होळी जळाली, थंडी पळाली.

 28. हौसेनं केला पति, त्याला भरली रक्तपीती.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |