आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

     

  1. झगा मगा माझ्याकडे बघा.

  2. झाकली मुठ सव्वालाखाची.

  3. झाड जावो पण हाड न जावो.

  4. झाडाजवळ छाया, बुवाजवळ बाया.

  5. झाडाला कान्हवले आणि आडात गुळवणी.

  6. झारीतले शुक्राचार्य.

  7. झालं गेलं गंगेला मिळालं.

  8. झोपून हागणार, उठून बघणार.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |