आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

   

 1. कंबरेचं सोडलं, डोक्याला बांधलं.

 2. कच्च्या गुरुचा चेला.

 3. कठीण समय येता कोण कामास येतो.

 4. कडु कारले तुपात तळले, साखरेत घोळले, कडू ते कडूच.

 5. कण्हती कुथती, मलिद्याला उठती.

 6. कधी गाडीवर नाव, कधी नावेवर गाडी.

 7. कपटि मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा.

 8. कपिलाषष्टीचा योग.

 9. कमळ भुंग्याला अन चिखल बेडकाला.

 10. कर नाही त्याला ड़र कशाला?

 11. करंगळी सुजली म्हणजे डोंगरा एवढी हो‌ईल का?

 12. करणी कसायची, बोलणी मालभावची.

 13. करतेस काय वाती अन ऐकतेस काय माती.

 14. करवंदीच्या जाळीला काटे.

 15. करायला गेलो एक अऩ झाले एक.(भलतेच).

 16. करावे तसे भरावे.

 17. करीन ती पूर्व.

 18. करुन करुन भागले अनं देवपुजेला लागले.

 19. करुन गेला गाव आणि कांदळकराचे नाव.

 20. करू गेले काय? अन उलटे झाले काय?

 21. कर्कशेला कलह गोड, पद्मीनीला प्रीती गोड.

 22. कळते पण वळत नाही.

 23. कशात काय अन फाटक्यात पाय.

 24. कशात ना मशात, माकड तमाशात.

 25. कष्ट करणार त्याला देव देणार.

 26. का ग बा‌ई उभी, घरात दोघी तिघी.

 27. काकडीची चोरी, फाशीची शिक्षा.

 28. काका मामांनी भरला गांव, पाणी प्यायला कोठे जाव?

 29. काखेत कळसा अऩ गावाला वळसा.

 30. काजव्याकडून सुर्याची समीक्षा.

 31. काट्याचा नायटा होतो.

 32. काट्याने काटा काढायचा.

 33. काठी मारल्याने पाणी दुभंगत नाही.

 34. काडी चोर तो माडी चोर.

 35. कानात बुगडी, गावात फुगडी.

 36. काप गेले नि भोका रवली(भोके राहिली).

 37. काम कवडीचं नाही अनं फुरसत घडीची नाही.

 38. काम ना धाम अनं उघड्या अंगाला घाम.

 39. काम नाही कवडीचं, रिकामपण नाही घडीच.

 40. काम नाही घरी सांडून भरी.

 41. काम ऩ धंदा, हरी गोविंदा.

 42. कामाचा ना धामाचा भाकरी खातो नेमाचा.

 43. कामापुरता मामा अऩ ताकापुरती आजी.

 44. काय करु अऩ कस करु?

 45. काय बा‌ई अशी तु शिकवले तशी.

 46. काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती.

 47. काळी बेंद्री एकाची, सुंदर बायको लोकाची.

 48. कावळा गेला उडून गू खा चाटून.

 49. कावळा घातला कारभारी गु आणला दरबारी.

 50. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला.

 51. कावळ्याचे दांत शोधण्यासारखे (मोजण्यासारखे).

 52. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.

 53. कावळ्याने कितीही अंग घासले तरी बगळा होत नाही.

 54. कावीळ झालेल्यास सर्व पिवळे दिसते.

 55. काशी केली, गंगा केली, नशिबाची कटकट नाही गेली.

 56. कुंपणच शेत खातय तर जाब विचारायचा कुणाला?

 57. कुंभाराची सून कधीतरी उकिरड्यावर ये‌ईलच.

 58. कुठे इंद्राची ऐरावत आणि कुठे शांभाट्टाची तट्टानी.

 59. कुठे जाशी भोगा तर तुझ्या पाठी उभा.

 60. कुठे तरी पाल चुकचुकतेय.

 61. कुठेही जा, पळसाला पाने तीनच.

 62. कुडास कान ठेवी ध्यान.

 63. कुडी तशी पुडी.

 64. कुणाचा कुणाला पायपूस नाही.

 65. कुणाची म्हैस, कुणाला ऊठबैस.

 66. कुणाला कशाचे बलुत्याला पशाचे.

 67. कुणी वंदा, कुणी निंदा, माझा स्वहिताचा धंदा.

 68. कुत्र्या मांजराचे वैर.

 69. कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.

 70. कुऱ्हाडीचा दांडा, गोतास काळ.

 71. कुसंतनापेक्षा निसंतान बरे.

 72. केला जरी पोत बरेच खाली, ज्वाळा तरी ते वर उफाळी.

 73. केल्याने होत आहे आधी केले ची पाहिजे.

 74. केळी खाता हरकले, हिशेब देता टरकले.

 75. केळीवर नारळी अन घर चंद्रमोळी.

 76. केळ्याचा डोंगर, दे‌ई पैशाचा डोंगर.

 77. केवड्याने दान वाटले आणि गावात नगारे वाजले.

 78. कोंड्याचा मांडा करुन खाणे.

 79. कोंबडे झाकले म्हणून उजडायचे राहत नाही.

 80. कोणाला कशाचं तर बोड्कीला केसाचं. (कोणाला कशाचे मळणीला लसणाचे.)

 81. कोल्हा काकडीला राजी.

 82. कोल्ह्यास द्राक्षे आंबट.

 83. कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच.

 84. क्रियेवण वाचळता व्यर्थ आहे.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |