आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

     

  1. थांबला तो संपला.

  2. थाट राजाचा, दुकान भाडगुंजाचे.

  3. थेंबे थेंबे तळे साचे.

  4. थोडक्यात नटावे अन प्रेमाने भेटावे.

  5. थोरा घराचे श्वान त्याला देती सर्व मान.

  6. थोरांचे दुखणे आणि मणभर कुंभणे.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |