आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

   

 1. वड्याचे तेल वांग्यावर.

 2. वर झगझग आत भगभग.

 3. वर मुकुट आणि खाली नागडं.

 4. वराती मागून घोडे.

 5. वरुन दिसे सोज्वळ आतून सावळा गोंधळ.

 6. वरून कीर्तन आतून तमाशा.

 7. वळचळीचे पाणी आड्याला कसे चढेल.

 8. वळले तर सूत नाही तर वडावरचे भूत. (असेल तर सूत नाही तर वडावरचे भूत).

 9. वळवाचा पा‌ऊस.

 10. वळू ऊठला पण संशय फिटला.

 11. वाघ पडला बावी, केल्डं गांड दावी.

 12. वाचेल तो वाचेल.

 13. वाजे पा‌उल आपले म्हणे मागून कोण आले.

 14. वाटाण्याच्या अक्षता.

 15. वासरात लंगडी गाय शहाणी.

 16. वाहता झरा अन फुलता मळा असला तरचं ठीक.

 17. विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीवर.

 18. विचारांची तूट तेथे भाषणाला उत.

 19. विनाशकाले विपरीत बुध्दी.

 20. विल्याभोपळाचे साक्ष.

 21. विषाची परीक्षा.

 22. विहीणाचा पापड वाकडा.

 23. वीतभर गजरा गावभर नजरा.

 24. वेळना वखत आऩ गाढव चाललय भुकत.

 25. वेळेला केळं अऩ वनवासाला सिताफळं.

 26. वेश असे बावळा परी अंतरी नाना कळा.

 27. वैरी गेला अन जागा पैस झाला.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |