आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

संग्रही म्हणी: १००७. आवृत्ती: रविवार, मार्गशिष कृष्ण ६, शके १९३२ (२६ डिसेंबर २०१०).

a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |